İnternet Müsterisi Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN RIZA METNİ

Hattat Otomotiv Pazarlama Anonim Şirketi tarafından kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin bilgilendirmeleri içeren “Kişisel Verilerin İşlenmesine ilişkin Aydınlatma Metni”nin incelenmek üzere tarafımla paylaşılmış ve tarafımca incelenmiş olduğunu, bu metni imzalayarak “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni” kapsamında yer alan bilgilere ilişkin olarak tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, metni okuduğumu ve anladığımı, tüm bu şartlar dâhilinde herhangi bir etki altında kalmaksızın genel nitelikte kişisel verilerimin yanı sıra özel nitelikli kişisel verilerimin de işlenmesine, yurtiçi ve yurtdışı kişi ve kurumlar ile paylaşılmasına açık bir şekilde rızamı verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.